Nastan 24.03.2015

Тренинг Дахуа

24.03.2018

На ден 24.03.2018 од страна на нашата компанија Визард Системи беше одржана обука за користење на опремата за Видео Надзор од Дахуа.

Оваа обука беше поделена на неколку сегменти околу опремата за Видео Надзор.  Овој тренинг се одвиваше по следниот распоред:

  •  Општ вовед во опрема за Видео надзор
  •  Презентација за HDCVI опрема за видео надзор,
  •  Презентација за IP опрема.
  • Специјални функционалности
  • VDP Operation
  • Тестирање на познавањето на оремата

Обуката се одвиваше интерактивно и двонасочно каде што секој учесник можеше да добие прилика да се запознае подетално околу инсталирање на опремата за видео надзор како и нејзините спецификации.

Oбука 24.03.2018

Напишете коментар