Специјални сигурносни производи

Специјални сигурносни производи

Скриени камери

Скриените камери претставуваат уреди со кои можете да проверите што се случува додека вие не сте присутни, овие уреди доаѓаат во најразлични форми како: собни часовници со скриена камера, рачни саати, ѕидни часовници, пенкала, копчиња и слично.

Камери роботи и мини камери

Камери во форма на играчки и мини камери кои најчесто се користат за надгледување на домот и децата. Со овој тип на камери драстично ја зголемувате сигурноста во вашиот дом додека не сте присутни.

Камери за автомобили и мотори

Од асортиманот на специјални сигурносни производи може да се најдат и камерите за автомобили, мотори и велосипеди.

Ценовници

Ценовник

Погледнете ја целосната листа

Види ценовник

Напишете коментар