Автоматика за врати од гаражи и индустриски објекти – детали

Автоматика за врати од гаражи и индустриски објекти

детали

Автоматика за гаражни врати е едноставен и лесен систем за користење и истиот се состои од еден мотор кој ја влече вратата (отвора и затвора), напојување, сигнална сијаличка и далеченски управувач. Исто така овој систем може да се контролира и преку мобилен телефон.

Мотори за врати од гаражи

logo_site
Screenshot_1

 

BENINCA JM.4ESA KIT + PTCL4 RAIL
Кит за гаражна повеќеделна-сегментна врата + шина од 3,5м
-Сила на влечење 1200N; Напојување 24V DC
-мотор со вградена автоматика
-двоканален далечински командер

-3m крак со каиш
Можност за надоградба со backup батерии за работа и при прекин на ел. енергија ; push & flip систем за лесен пристап до контролната единица

Напишете коментар