NC 7100

Моделот NC 7100 е фитнес сортирач на банкноти со капацитет да ги разделува банкнотите на нивоа го редуцира обемот на работа со висока точност и ефикасност.
Расположиви валути: MKD, EUR, USD, CHF & GBP.

Напишете коментар