NC 3500

Моделот NC 3500 e шалтрски бројач со напредна технологија на детекција MG, UV IR и 3D. Поседува различни модови на броење и функции со што ја задоволува побарувачката на клиентите денес.
Расположиви валути: MKD, EUR, USD, CHF & GBP.