Musashi BR-30

Musashi BR-30 од јапонскиот производител Musashi.