4 Неверојатни Работи Кои Smart H.265 + Може Да Ги Направи

4 Неверојатни Работи Кои Smart H.265+ Може Да Ги Направи

CategoriesБлог

Ги повикуваме сите љубители на технологијата! Знаеме дека некои од вас се интересираат за тоа како, точно, оптимизираниот кодек за компресија на Dahua, SmartH.265 + работи. Еве четири иновативни работи што тој кодек прави за да го намали времето на преносот на информациите и складирањето на меморијата.

Scene-adaptive encoding

Типичниот видео надзор не е фиксен; односно сцената (сликата) постојано се менува. Според моделот Just Notifiable Difference, човечкиот мозок односно поглед бара нешто променливо за да може да ја забележи разликата. Слично на тоа, scene-adaptive кодирањето спроведува диференцирана стратегија врз основа на смарт-сцена (слика) и врши анализа која вклучува разгледување на светлината, шумот и движењете за да овозможи подобрување на ефикасноста на кодирањето.

Динамички региони на интерес (ROI) Regions of interest

Безбедносните оператори се заинтересирани за движечките објекти на посматраната сцена и помалку заинтересирани за тоа што се случува во позадина. Со ова на ум, Smart H.265 + автоматски ги одделува предметите што се движат од позадината во зависност од движењето во сцената која се анализира. По одвојувањето, тој ги менува нивоата на компресија според различни области на интерес. На пример, може да го зголеми нивото на компресија за позадината и да го намали нивото на компресија за објектите што се движат, со што ја зголемува ефикасноста на компресијата.

Динамична група на слики (GOP) Group of pictures

Видео снимката се состои од два вида слики: I-рамки (интра-кодирани слики) и P-рамки (предвидувачки кодирани слики). I-рамка е слика која е кодирана независно од сите други слики; P-рамка содржи информација за разликата компензирана со движењето во однос на претходно декодираните слики. Големината на I-рамка е инхерентно поголема од P-рамката. Бидејќи типичниот видео надзор е претежно статичен повеќе од времето, Smart H.265 + внесува I-рамка во видео надзорот само кога промената (како што е движењето) ја прекинува сцената. Динамичниот GOP го намалува бројот на I-рамки, со што се намалува брзината потребна за да се добие очекуваниот квалитет на видео.

Супресија на бучава

Артефакти од шум обично се прикажуваат во видео надзорот кога осветлувањето е лошо. Бучавата не влијае само на квалитетот на видеото, туку ја зголемува кодираната бит-стапка. Традиционалната стратегија за намалување на бучавата спроведе интензивни техники за намалување на шумот на целата видео сцена, но оваа техника понекогаш ги бришела виталните детали во процесот. Smart H.265 + користи напредна видео аналитичка технологија за да се направи разлика помеѓу регионот на движење и регионот во позадината, а потоа се применува различно ниво на намалување на шумот на секоја од нив. На овој начин, ја намалува бучавата, додека го задржува квалитетот на видео репродукцијата и ја намалува вкупната бит-стапка.

 

Напишете коментар