Алармни системи и домашна автоматика: INTEGRA

Алармни системи и домашна автоматика: INTEGRA

CategoriesБлог

Aлармните централи на INTEGRA овозможуваат создавање на систем кој ги комбинира функциите на алармот и домашната автоматика. Дополнително, опционалниот модул им овозможува на корисниците да го комплетираат системот конфигуриран на таков начин со елементи за автоматизација кои работат во KNX европскиот стандард.

Како резултат на тоа, добиваме систем со пообемна функционалност за разлика од другите алармни решенија.

Лесна употреба

Алармниот систем мора да биде лесен за работа бидејќи само сите негови предности можат да се користат. За таа цел, при дизајнирањето на INTEGRA системите, значителен акцент е ставен на креирање на интуитивен систем на работа кој е лесен за употреба за сите корисници. Тие ја вклучуваат можноста за контролирање на системот со помош на картички кои ги заменуваат лозинките внесени на тастатурите, слично како кај автомобилските аларми.

Леснотијата на користење станува особено важна во случај на интегрирани системи. Со овие решенија се поврзува и тастатурата на INT-TSI со екран осетлив на допир, што ви овозможува целосно искористување на потенцијалот на интелигентните системи и овозможува едноставно користење на најкомплексните функции.

Практична контрола – далечинска и локална

Широкиот спектар на опции за контрола на INTEGRA алармните центраи станува особено корисен во интелигентните (“паметни”) системи за домот. Тастатурата INT -KSG, како и INT-TSG, INT -TSH и INT-TSI не се користат само за да се деактивира алармниот систем, туку сите тие нудат практично решение за контролирање на уредите од INTEGRA системот. Благодарение на прилагодливоста и достапните менија со потребите на корисникот, вие можете на едноставен начин и со користење на една команда, на пр. избирате осветлување на просторија, избирате отварање на врата, па дури и да го контролирате греењето или наводнувањете на вашето зеленило. Можете лесно да ги искористите можностите што ги нудат INTEGRA алармните централи дури и кога сте надвор од домот.

Комбинација на интелигенција и безбедност

Модулот INT-KNX-2 овозможува комбинирање на функционалностите на системите базирани на INTEGRA алармните централи со системите за домашна автоматика KNX. Оваа комбинација им овозможува на корисниците да ги контролираат KNX уредите преку системот INTEGRA. Таа, исто така им овозможува на INTEGRA контролниот панел да прима информации за статусот KNX уред. Придобивките кои произлегуваат од употребата на INT-KNX-2 главно вклучуваат ефект на поврзување кој гарантира зголемување на можностите што ги нудат двата системи и намалување на вкупните трошоци за инсталација.

Алармната централа INTEGRA исто така може да соработува со други автоматизирани системи. Меѓу другото, тоа е можно благодарение на модулот за интеграција INT-RS и комуникаторот ETHM-1 Plus. Оваа комбинација не само што ја проширува функционалноста на целиот систем, туку ги оптимизира и трошоците како резултат на користење на заеднички елементи.

Контрола на осветлување

Со помош на достапните KNX модули кои го контролираат системот за осветлување, можете да организирате светлосни команди во просториите каде што членовите на домаќинството поминуваат многу време. Во зависност од индивидуалните потреби, не само што можете да ги активирате и деактивирате избраните групи на светилки, туку и да ја прилагодите нивната светлина.

Контрола на греење

Паметното управување со греењето обезбедува не само ваша угодност, туку и материјални заштеди на енергија. Системот INTEGRA може лесно да се конфигурира така што кога тој е на stand-by, системот за климатизација се деактивира и системот за греење влегува во економичен режим.

Контрола на ролетни и завеси

Достапниот KNX модул ви овозможува да ги контролирате надворешни ролетни или завеси, така што количината на надворешната светлина која стигнува до просториите се прилагодува колку што е потребно.

Контрола на гаражни врати

Алармните централи на INTEGRA што го сочинуваат јадрото на системот за автоматизација може да го направат вашиот живот попријатен. Достапните функции ви овозможуваат, на пр. контрола на отворање на влезните или гаражните порти. Тие може да се отворат со помош на универзални далечински управувачки или мобилни телефони.

Симулација на присуство на членови на домаќинството

За време на пoдолги отсуства, алармниот систем базиран на INTEGRA алармните централи е во состојба да симулира присуство на членови на домаќинството, што може да ги обесхрабри потенцијалните провалници. Можно е автоматско да се контролира осветлувањето според однапред програмирани временски шеми или како одговор на одредени настани (на пример, во комбинација со сензорот за самрак).

Напишете коментар