Micra – алармен систем детали

Micra - алармен систем

детали

Алармен систем

 

 

Безжичниот систем MICRA е дизајниран првенствено за заштита на  мали објекти. Можноста за користење на безжични детектори за движење и магнетни детектори обезбедува оптимална контрола на упад, додекa безжичните детектори за чад и поплави можат да обезбедат дополнителна безбедност. Работата на системот со далечински управувачи, безжичната тастатура или мобилниот телефон е едноставна и интуитивна.

Брза и едноставна инсталација, лесна конфигурација и интуитивна контрола се клучните предности на модулот MICRA.

Разновидност на апликацијата

Алармниот модул на MICRA ја должи својата разновидност на својата способност да работи  жичани детектори и безжични уреди на 433MHz. Ова овозможува брзо и едноставно градење на основен алармен систем без потреба од поставување кабли. Доколку е потребно, системот може да биде продолжен со помалку стандардни детектори со користење на стандардни жичани единици. Дополнително вградениот бафер за напојување со поддршка за батерија обезбедува континуирана заштита дури и при прекин на напојувањето од 230 V. MICRA системот е совршено прилагоден за заштита на мали објекти како трговски тезги, колиби, гаражи или мали работилници. Сепак, нејзиниот опсег на примена може да биде многу поширок. Благодарение на неговата компактна структура модулот обезбедува мобилност на системот секогаш кога е потребно. Ова го прави совршен за привремени системи за безбедност, на пр. на градилиштата.

Лесна инсталација и конфигурација

Благодарение на користењето на безжичната комуникација, инсталацијата на MICRA системот е исклучително лесна. Комплетен алармен систем може да се инсталира во рок од еден час. Конфигурацијата на модулот MICRA не бара вештини за програмирање на комплексни алармни контролни панели. За да го поставите модулот, доволно е да го поврзете на компјутер со соодветен кабел и да стартувате специјална софтверска програма. Софтверот овозможува брзо и лесно прилагодување на работата на модулот за локални потреби, на пр. програмирање телефонски броеви, додавање на нови детектори или конфигурирање уреди за далечинско управување.

Едноставна и интуитивна контрола

Секојдневната контрола на системот MICRA не може да биде полесна. Активирањето и деактивирањето може да се врши со безжичен далечински управувач – исто како во системот за аларм за автомобили. Ова ја прави обуката на идните корисници на системот многу кратки и ја минимизира веројатноста за грешки на корисникот. Истиот далечински управувач кој се користи за активирање или деактивирање на системот, исто така, може да се користи за повикување помош или далечинско отворање на портата.

Ако е потребна контрола на лозинката (како во случај на традиционални алармни системи), системот MICRA може да биде подобрен со безжична тастатура. Ова решение може да се цени во техничките капацитети кои треба да бидат достапни за разни тимови за одржување.
Вреди да се спомене единствената можност за контрола на системот преку мобилен телефон. Доволно е да испратите текстуална порака или да иницирате врска со бројот на модулот MICRA (таканаречен “CLIP”) за да го активирате или деактивирате системот.

Сигурна комуникација

Модулот MICRA е опремен со GSM/GPRS комуникатор кој не само што обезбедува известувања со текстуални пораки за настаните, туку исто така овозможува да се пренесуваат информации во центарот за следење на безбедносната компанија. Исто така е можно далечински да се контролира системот со текстуални пораки – не само активирање и деактивирање, туку и контрола на уреди поврзани со модулот, на пр. осветлување на градина или влезна порта. Уникатната карактеристика на MICRA е верификација на акустичен аларм – можност за слушање на настани на заштитена локација преку телефон. Ова овозможува далечинско оценување на причината за потенцијален алармен сигнал и избегнување на дополнителни трошоци настанати поради непотребна интервенција.

Аналогни влезови

Компатибилноста со аналоген влез обезбедува низа нови апликации за MICRA модулот. Благодарение на оваа функција, модулот може успешно да го надгледува работењето на разни индустриски уреди, особено уредите кои се наоѓаат во оддалечените технички згради. Модулот MICRA може да врши телеметриски функции, периодично пренесувајќи информации за вредностите на напонските сигнали на аналогни влезови. Покрај тоа, соодветно конфигурираниот модул MICRA може да испраќа известувања доколку се надминат критичните вредности на одредени параметри на процесот (на пример, температури, притисоци, брзини).

Сигурност и безбедност

Модулот MICRA, исто како и другите SATEL уреди, се карактеризира со врвен квалитет и идејни решенија за дизајн. Ова не само што гарантира сигурна работа, туку и соодветни нивоа на безбедност. Дигиталните безжични преноси со динамично менување на шифрирањето го спречуваат едноставниот сигнал за далечинско управување “фалсификување” и деактивирање на системот од страна на неовластено лице. Друг пример за користената технологија е автоматизирана дијагностика за клучните компоненти на системот, овозможувајќи системот да открие и да пријави, на пр. мрежа неуспеси или ако треба да се замени батеријата.

За ценовник влезете во полето - Интелегентни алармни системи

Напишете коментар