ДЕЛ ОД НАШАТА РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

 1. Комерцијална Банка
 2. Халк Банка
 3. Централна Кооперативна Банка
 4. Стопанска Банка АД Битола
 5. Прокредит Банка
 6. Еуростандард Банка
 7. Силк Роуд Банка
 8. Охридска Банка
 9. Шпаркасе Банка
 10. Acibadem Sistina
 11. ДТИРЗ ТИРЗ Скопје и Штип
 12. НАТО Тренинг Пилотски Центар
 13. Quehenberger Скопје
 14. ЕЛЕМ Скопје
 15. AWT Internacional Скопје
 16. ЗК Пелагонија
 17. Гаража Македонска опера и балет
 18. Комунална Хигиена Скопје
 19. Детска клиника – Скопје
 20. Реплек Скопје
 21. Економски факултет – Прилеп
 22. Природно научен музеј на Македонија
 23. КПУ Идризово
 24. Соравија Центар – Скопје
 25. Фудбалска федерација на Македонија
 26. ЈП Улици и патишта

27. Музичко балетски училишен центар Илија Николовски Луј

28. Градска болница – Прилеп

29. Полициска станица – Јагуновце (МВР)

30. Медицински центар Битола

31. Универзитет С.Климент Охрдиски Битола

32. Клиничка болница оддел за онкологија – Битола

33. Тинекс

34. Астра Казино

35. Шато Сопот винарија

36. Макробиотика Кочани

37. Стедаграфика Скопје

38. Техногума Скопје

39. Лукена Скопје

40. Комплекс за домување МИЛКО Битола

41. Медицински Центар Битола

42. Клиничка болница за Онкологија Битола

43. С-Петрол ДООЕЛ

44. Те-Линди ДООЕЛ

45. Гранд-Експорт