Паркинг системи, автоматизирани врати, рампи и блокатори: Безбедност и контрола!

CategoriesБлог

Безбедносните рампи и системите за паркинг се составен дел на решенијата за контрола на пристап на автоматските безбедносни системи, затоа што тие се заштитени со брави, патроли со наизменична стража, стражари, блокатори на патиштата, патарини, видео надзор или комбинација на сите овие системи .

Присуството на безбедносни бариери/рампи обезбедува заштита од пристап на неовластен персонал до вашите простории.

Според вашиот вид на работење, автоматската безбедносна порта или рампа може да варира во големината, формата и работењето. Ако сакате да го заштитите вашиот дом или бизнис, автоматската безбедносна порта е дополнителна безбедност. Во таква порта е многу потешко да се влезе, а се излегува лесно. Автоматските безбедносни порти вклучуваат различни механички компоненти, како што се бариери на вратите, електронски брави и рампи, кои ќе го ограничат пристапот до луѓе чиј идентитет треба да биде заверен со смарт картичка, RFID читач на картички или биометриски сензор.

Блокатори или чувари на паркинг место се релативно ефтина и исплатлива инвестиција. Тие наоѓаат примена кај помали паркинзи на објекти или за лична употреба.

Автоматизацијата на врати која е потпомогната од страна на движечки мотори е доста користена. Овозможува безбедност и лесно отварање на погабаритни лизгачки или крилни врати.

Рампа за паркирање е ефикасен уред кој има корисни својства како што се:

-Спречување на неовластеното влегување на возила во одреден имот.

-Го спречува влегувањето на недозволени возила во имот. (Ова може да се направи преку прицврстување на механизмите накартичка или препознавање на регистарски таблички на бариерата.)

-Го следи влезот и излезот на возилата.

-Го запишува регистарскиот број на возила паркирани во локалот, доколку е поврзан со ANPR камера.

Бариери и рампи за автоматско паркирање на вратата на автоматски врати, може да се применат во:

– Трговски центри

– Станбени згради

– Јавни згради како хотели, колеџи и болници

– Паркинг места за персонал во деловни згради

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА ЦЕЛА ПОНУДА 


Кликнете тука

Напишете коментар