На кој начин функционираат системите за детекција на пожар?

На кој начин функционираат системите за детекција на пожар?

CategoriesБлог

Развивањето на системите за откривање пожари напредна до тој степен што детекторите за чад и алармните уреди се комбинираат меѓусебно за да станат безбедносни системи.

Пожарот претставува една од најопасните закани по човековиот живот, и е докажано дека пожари се случуваат секоја минута, некаде во светот. Додека огнот може да биде наш пријател во некои случаи, тоа може да биде и наш најлош непријател кога е неконтролиран и се шири низ објектот. Оганот е деструктивен, а чадот од оган создава токсична, опасна атмосфера. Брзото откривање на пожарот и неговата контрола може да заштеди неколку илјади животи, повреди и милиони долари во загуба на имот секоја година.

Целта на автоматскиот систем за противпожарен аларм е да се открие појава, да се алармира централата и лицата задолжени за несакани појави како и да се известат луѓето за да може да реагираат.

Актуелен системи за откривање на пожар

Автоматскиот систем за откривање на пожар, како и секое друго средство, има животен век од 10 до 15 години. По 15 години, веќе не се смета за сигурен, а може да нема делови за негово поправање. Системот за откривање на пожар денес се состои од FACP (fire alarm control panel) – ова е мозокот на системот и е оспособен за брзи одлуки.

Уредите за детекција ги раководат уредите, од детектори за чад и детектори за топлина до детектори за мулти-функционалност, кои содржат голем број функции во еден детектор.

Многу од детекторите произведени денес имаат адресибилни прекинувачи содржани во детекторот што му овозможуваат на детекторот да и каже на централата точно каде се наоѓа оганот.

Уредите за детекција го детектираат присуството на чад или честичките на согорување и потоа ја предупредуваат централата за проблем; а централата одлучува што треба да превземе.

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА НАШАТА ПОНУДА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ПОЖАР


ПОГЛЕДНИ ПОВЕЌЕ

Напишете коментар