„Компанијата „ДТУ Визард Системи ДООЕЛ“ – СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ поседува вештини, ресурси и идеи за да Ви понуди професионални решенија и услуги за сите типови на бизниси и организации“

 

ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е компанија која работи повеќе од 15 години со професионални тимови за продажба, инсталација, изведување на проекти, одржување и консултации за сигурносни системи:

 • Видео надзор
 • Алармни системи и радио врски
 • Детекција и дојава на пожар
 • Контрола на пристап и евиденција на работно време
 • Автоматика за врати, рампи и паркинг системи
 • Домофонија и видеодомофонија
 • ИТ и мрежни системи
 • Банкарска опрема
 • Специјални сигурносни производи
 • Озвучување на објекти

ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е сертифицирана компанија со имплементирани стандарди:

 • ISO 9001:2015 (ISO стандард за управување со квалитет)  
 • ISO 14001:2015 (ISO стандард за управување со животната средина)
 • Поседува ЛИЦЕНЦА ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ издадена од МВР на Р. Македонија за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги врз основа на исполнети услови од член 13 од Законот за приватно обезбедување.
 • Поседува специјализиран и обучен кадар за работа со безбедносни системи и техничко обезбедување. Високостручниот кадар кој преку тековни конференции, семинари за обука и тренинзи е оспособен за одржување на сите напредни системи што ги нуди на пазарот.