Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.