Озвучување на објекти

Озвучување на објекти

Визард Системи Ви го нуди правото решение во право време!

 

Големи простории и сали создаваат долнително отежнување за да може да се совлада звукот од бучавата. Доколку ужувате во некој кафич или ресторан не сакате другите гости да ви го слушаат разговорот, наместо тоа сакате да има некоја пријатна музика во позадина пријатна за слух. Токму тоа задоволство го овозможуваат АBS плафонските звучници кои го пригушуваат шумот и бучавата во големи и мали простории со тоа што имаат ниска дисторзија, а одржуваат висока разбирливост на тоновите.

Ценовници