Автоматика за врати на лизгање – детали

Автоматика за врати на лизгање

детали

%LANG

Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.