Евиденција на работно време

Евиденција на работно време

%LANG

Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.