Автоматика за крилни врати – детали

Автоматика за крилни врати

детали

%LANG

Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.